Rett hjelp til rett tid. Ungdommens erfaringer fra møte med politi og skole etter massakren 22.juli 2011

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2016 May). Rett hjelp til rett tid. Ungdommens erfaringer fra møte med politi og skole etter massakren 22.juli 2011. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Stockholm.