Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse hos ungdom med og uten selv-rapportert synsnedsettelse

Brunes, A. (2014 June). Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse hos ungdom med og uten selv-rapportert synsnedsettelse. Foredrag på Forskningslunsj hos Statped Midt, avdeling syn, Melhus.