Sammensatte psykiske og psykososiale problemer hos flyktninger og innvandrere

Varvin, S. (2010). Sammensatte psykiske og psykososiale problemer hos flyktninger og innvandrere. In F. Skårderud, S. Haugsgjerd, S. Haugsgjerd & E. Stänicke (Red.) Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn (pp. 398-410). Gyldendal Akademisk.