Seksuelle krenkelser mot personer med innvandrerbakgrunn– resultater fra en pilotstudie

Bjørnholt, M. (2022 April). Seksuelle krenkelser mot personer med innvandrerbakgrunn– resultater fra en pilotstudie. Foredrag på Ledersamling Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep.