Selvfølelse, selvtillit og mental trening. Utøverseminar

Martinsen, M. (2010 January). Selvfølelse, selvtillit og mental trening. Utøverseminar. Foredrag på utenTitteltekst, Tromsø.