SKAM: hva er den, hva handler den om og hvordan kan den kartlegges

Aakvaag, H. F. (2013 November). SKAM: hva er den, hva handler den om og hvordan kan den kartlegges. Foredrag på RVTS fagdag om skam, Gaustad sykehus.