Skam og skyld etter vold og overgrep

Aakvaag, H. F. (2019 April). Skam og skyld etter vold og overgrep. Foredrag på TF-CBT konferansen 2019.