Skolehelse – et verktøy for helsesamtalen med elever på 8 trinn. En pilotstudie

Sagatun, Å., Kvarme, L. G., Misvær, N., Valla, L., Myhre, M. C., Valdum-Grevbo, K. S., . . . Holen, S. et al. (2018 September). Skolehelse - et verktøy for helsesamtalen med elever på 8 trinn. En pilotstudie. Foredrag på Helsesøsterkongressen 2018, Kristiansand.