Skolehelse.no, et dialogverktøy for helsesøster. Erfaringer med å spørre elever i 8. trinn om vold, seksuelle overgrep og andre belastende livshendelser

Myhre, M. C., Kvarme, L. G., & Sagatun, Å. (2018 August). Skolehelse.no, et dialogverktøy for helsesøster. Erfaringer med å spørre elever i 8. trinn om vold, seksuelle overgrep og andre belastende livshendelser. Foredrag på The 10th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect, Torshavn.