Slanking for å prestere eller bli tynn? Symptomer på spisseforstyrrelser blant unge toppidrettselever og kontroller

Martinsen, M., Bratland-Sanda, S., Eriksson, A., & Sundgot-Borgen, J. (2009 November). Slanking for å prestere eller bli tynn? Symptomer på spisseforstyrrelser blant unge toppidrettselever og kontroller. Foredrag på Idrettsmedisinsk høstkongress, Trondheim.