Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2019 November). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien. Foredrag på MUSS-konferansen 2019, Gardermoen.