Smertefulle møter – Kulturelle faktorer som påvirker smerte og smerte-uttrykk, og kulturelle faktorer som påvirker tolkning av andres smerteuttrykk

Johansen, R. E. B. (2016 August). Smertefulle møter - Kulturelle faktorer som påvirker smerte og smerte-uttrykk, og kulturelle faktorer som påvirker tolkning av andres smerteuttrykk. Foredrag på Faglig møte om smerte og kultur, Oslo Universitetssykehus.