Sosialantropolog Mona Kiil om penistyveri og annen magi i Vest-Afrika.

Kiil, M. A., (2024). Sosialantropolog Mona Kiil om penistyveri og annen magi i Vest-Afrika.