Strafferett og restorative justice i saker om vold i nære relasjoner

Grøvdal, Y. (2013 November). Strafferett og restorative justice i saker om vold i nære relasjoner. Foredrag på Konfliktrådet i Oslo, Oslo.