Strategi for kunnskapsutvikling for arbeid mot og med kjønnslemlestelse i Norge

Johansen, R. E. B. (2016 September). Strategi for kunnskapsutvikling for arbeid mot og med kjønnslemlestelse i Norge. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.