Stressreaksjoner og helseplager hos sykehuspersonell under Covid-19 pandemien

Bondjers, K. (2022 May). Stressreaksjoner og helseplager hos sykehuspersonell under Covid-19 pandemien. Foredrag på Ukemøte, Oslo.

Forskerne