Tabu, seksualitet og kjønnslemlestelse blant kurdiske migranter i Norge

Lunde, I. B. (2016 September). Tabu, seksualitet og kjønnslemlestelse blant kurdiske migranter i Norge. Foredrag på Arbeidet mot kjønnslemlestelse: Status og veien videre.