Terror i London: Skyld og ansvar

Lien, I. L. (2005). Terror i London: Skyld og ansvar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).