Tjenestens møte med kvinnelig omskjæring – forebygging og omsorg i en norsk helsetjenestekontekst

Johansen, R. E. B. (2018 November). Tjenestens møte med kvinnelig omskjæring - forebygging og omsorg i en norsk helsetjenestekontekst. Foredrag på Utdanning i flerkulturellt helsearbeid, Oslo.