Tortur og andre ekstreme traumer – behovet for tidlige hjelpetiltak

Opaas, M. (2017 December). Tortur og andre ekstreme traumer - behovet for tidlige hjelpetiltak. Foredrag på Fagdager for leger og fastleger, sykepleiere og helsesøstre, Oslo.