Tortur og andre ekstreme traumer. Betydningen av tidlige hjelpetiltak

Opaas, M. (2020 January). Tortur og andre ekstreme traumer. Betydningen av tidlige hjelpetiltak. Foredrag på Del av kurssekvens om Migrasjonshelse. Undervisning for legestudenter, Oslo.