Traumefokusert CBT og EMDR i psykisk helsevern for barn, unge og voksne: hva må til?

Egeland, K. M. (2022 May). Traumefokusert CBT og EMDR i psykisk helsevern for barn, unge og voksne: hva må til?. Foredrag på Tidlig psykosesymposium, Bergen.