Tema: Vold og overgrep

Tre grunner til at volds- og overgrepsofre ønsker å delta i forskningsintervjuer

Bredal, A., Stefansen, K., & Bjørnholt, M. (2023). Tre grunner til at volds- og overgrepsofre ønsker å delta i forskningsintervjuer. Forskersonen.no.