Ungdom og terror.

Dyb, G. (2016 March). Ungdom og terror. Foredrag på Masterutdanning, Uppsala.