Unge flyktningers psykososiale utfordringer: Hvordan påvirker det deres fungering og trivsel i skolen?

Pastoor, L. d. W. (2018 November). Unge flyktningers psykososiale utfordringer: Hvordan påvirker det deres fungering og trivsel i skolen?. Foredrag på NKVTS Skoleseminar: Hvordan møte elever som har vært utsatt for traumatiske hendelser?, NKVTS, Oslo.