Unge med minoritetsbakgrunn og vold i nære relasjoner: Hva sier tallene?

Aadnanes, M., & Sommerfeldt, M. B. (2013 September). Unge med minoritetsbakgrunn og vold i nære relasjoner: Hva sier tallene?. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolecents, Oslo.