Usynlige overgrep- vold mot eldre

Sandmoe, A. (2018 October). Usynlige overgrep- vold mot eldre. Foredrag på Ekspertmøte LDO, LDO, Oslo.