Utfordringene ved implementering av IMR på Romerike

Egeland, K. M. (2017 April). Utfordringene ved implementering av IMR på Romerike. Foredrag på ISPS, Hamar.