Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen: Hva, hvordan og hvorfor?

Martinsen, M. (2019 April). Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen: Hva, hvordan og hvorfor?. Foredrag på TF-CBT konferansen 2019, Oslo.