Vold i nære relasjoner

Saur, R. (2013). Vold i nære relasjoner. In B. Linnerud & I. Westlund (Red.) Lærerens bok: Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (pp. 21-30). .