Vold mot eldre i et folkehelseperspektiv

Sandmoe, A. (2018 September). Vold mot eldre i et folkehelseperspektiv. Foredrag på Tverrfaglig master i geriatrisk helsearbeid, Drammen.