Vold mot eldre – utsatthet, demografi og helse. Resultater fra den første nasjonale forekomststudien

Sandmoe, A. (2018 February). Vold mot eldre - utsatthet, demografi og helse. Resultater fra den første nasjonale forekomststudien. Foredrag på Geriatriseminaret i Vestfold, Bakkenteigen.