Vold mot hjemmeboende eldre personer av noen i nær relasjon – konsekvenser for helse og livskvalitet

Sandmoe, A. (2021 November). Vold mot hjemmeboende eldre personer av noen i nær relasjon – konsekvenser for helse og livskvalitet. Foredrag på Masterutdanning, Oslo.