Vold og overgrep mot eldre personer i Norge, en nasjonal forekomststudie

Sandmoe, A., & Hjemdal, O. K. (2017 December). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge, en nasjonal forekomststudie. Foredrag på Publiseringsseminar, Oslo, NKVTS.