Vold, overgrep og alkoholbruk – en ond sirkel?

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold, overgrep og alkoholbruk – en ond sirkel. Forebygging.no.

Vold i nære relasjoner er en belastning for individet og et problem for samfunnet. Bruk av vold er i strid med norsk lov og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter.

Både fysisk vold, seksuell vold og psykologisk vold har negative helsemessige, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført en landsomfattende omfangsstudie av vold og overgrep mot barn og voksne i nære relasjoner.

Les hele kronikken hos forebygging.no.

Forskerne