Vold, pandemi, økonomi og likestilling

Bjørnholt, M. (2020 December). Vold, pandemi, økonomi og likestilling. Foredrag på Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltakene mot pandemien.