Vold, skam og skyld, og reviktimisering

Aakvaag, H. F. (2016 February). Vold, skam og skyld, og reviktimisering. Foredrag på Bud Dir fagmøte.