Hvorfor blir omvendt voldsalarm så lite brukt?.

Dullum, J. V., Dyb, H. N., (2020). Hvorfor blir omvendt voldsalarm så lite brukt?.