Volden fortsetter. Har norsk likestillingspolitikk en del av ansvaret?

Bjørnholt, M. (2021). Volden fortsetter. Har norsk likestillingspolitikk en del av ansvaret. Agenda Magasin.