Voldsforebyggende arbeid – prinsipper, kriterier og kunnskap

Bergman, S. (2018 November). Voldsforebyggende arbeid - prinsipper, kriterier og kunnskap. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2018, Oslo.