Voldsprogrammet ved NOVA

Stefansen, K., Bakketeig, E., & Mossige, S. (2017 March). Voldsprogrammet ved NOVA. Foredrag på Fagmøte Bufdir, Oslo.