Voldsutsatte mødres møter med hjelpeapparat og rettsvesen: systemsvikt og ugyldiggjøring

Bjørnholt, M. (2022 November). Voldsutsatte mødres møter med hjelpeapparat og rettsvesen: systemsvikt og ugyldiggjøring. Foredrag på Vold, foreldreskap og samlivsbrudd.