Behandlingsforløp for posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

NKVTS har utarbeidet et behandlingsforløp for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dokumentet er ment som en støtte til klinikker, ledere og terapeuter i helsetjenestene i deres arbeid med pasienter som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

For dette behandlingsforløpet har vi tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets normerende produkt (pakkeforløpene). I kombinasjon med eksisterende forskningslitteratur har vi oppsummert sentrale elementer i et behandlingsforløp for PTSD for voksne i spesialisthelsetjenesten.

Trykk her for å se behandlingsforløpet

 

Dette er ikke et offisielt pakkeforløp for PTSD, men en beskrivelse av viktige elementer i et behandlingsforløp for PTSD. Flytskjema for pakkeforløp psykisk helse og rus er brukt med samtykke fra Helsedirektoratet.

 

Behandlingsforløpet for posttraumatisk stresslidelse er utviklet ved NKVTS