Behandlingsforløp for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for voksne

NKVTS har utarbeidet et behandlingsforløp for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dokumentet er ment som en støtte til klinikker, ledere og terapeuter i helsetjenestene i deres arbeid med pasienter som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

For dette behandlingsforløpet har vi tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets normerende produkt (de nasjonale pasientforløpene). I kombinasjon med eksisterende forskningslitteratur har vi oppsummert sentrale elementer i et behandlingsforløp for PTSD for voksne i spesialisthelsetjenesten.

Her er presentasjon av forløpet:
Presentasjon av sentrale elementer i et behandlingsforløp for PTSD – posttraumatisk stresslidelse (pdf)

Dette er ikke et offisielt pasientforløp for PTSD, men en beskrivelse av viktige elementer i et behandlingsforløp for PTSD. Flytskjema for de nasjonale pasientforløpene for psykisk helse og rus er brukt med samtykke fra Helsedirektoratet.

Se også helsedirektoratet.no for mer informasjon om nasjonalt pasientforløp ved psykiske lidelser.