Tema: Vold og overgrep

A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women

Selvik, S. (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women. (Doktorgradsavhandling).

Avhandlingen er fritt tilgjengelig for nedlastning hos BORA.

For noen barn er oppveksten en stadig flukt mellom hjem og krisesenter eller mellom ulike krisesentre. Det kan skyldes at den voldsutsatte forelderen drar tilbake til voldsutøveren gjentatte ganger, eller at voldsutøveren forfølger dem. Oppholdet på krisesenter kan vare i dager, uker eller måneder av gangen.

Barn med gjentatte opphold på krisesenter har spesielle utfordringer. Volden de opplever er ikke en isolert hendelse. Barna vokser opp med lang og gjentatt eksponering for vold. Som konsekvens har de høyere risiko for å utvikle psykososiale og sosiale vansker.

Vold i nære relasjoner skiller seg fra andre traumatiske opplevelser ved at volden rokker ved den grunnleggende trygghet og tillit som barnet har med sine omsorgspersoner. Gjentatte brudd i relasjoner til familie og nære venner forstyrrer kontakten med personer som kan hjelpe barnet til å stå imot de psykiske skadene av volden.

Avbrudd i skole kan skje som følge av risiko for bortføring eller trusler fra voldsutøveren eller geografisk avstand til krisesenteret, dersom krisesenteret ikke tilbyr alternativ skolegang. Barna kan gå glipp av uker eller måneder med undervisning og få kunnskapshull som gir høyere risiko for skolesvikt og frafall.

Barn med gjentatte opphold på krisesenter beskriver lite eller ingen lærerstøtte og anerkjennelse av deres situasjon. Flertallet strever med konsentrasjonsvansker utløst av tanker om hemmelighold, sikkerhet, fremtidsfrykt, og flashbacks av volden de har opplevd. Barna forteller at de for det meste blir overlatt til seg selv for å håndtere vanskelighetene i skolen. Noen få klarer å kontrollere vanskelige tanker gjennom strategier som roer dem ned.

Funnene i avhandlingen gir grunn til bekymring for barn med gjentatte opphold på krisesenter. Deres livserfaringer viser flere brudd på barns grunnleggende rettigheter.

Forskerne