ALLIANSER.Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn, unge og deres familier

G. Engen, U. Jansen, M. Todd - Kvam & O. A. Tjersland (2022). ALLIANSER.Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn, unge og deres familier. Gyldendal Norsk Forlag A/S.