Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg

T. Anstorp, K. Benum & M. Jakobsen (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget.

I boken presenteres ny og aktuell kunnskap om fenomenet dissosiasjon og dissosiative lidelser som kan gjøre symptomene mer forståelige og behandlingen best mulig.

Boken er inndelt i to deler, en del om forståelse av dissosiasjon og dissosiative lidelser, og del nummer to som omhandler behandling av denne lidelsen.

Kapittel 1 Innledning Å arbeide med traumer er å arbeide med dissosiasjon

Kapittel 2 Når tilknytningen blir traumatisert En psykologisk forståelse av relasjonstraumer og dissosiasjon

Kapittel 3 Kroppen husker Nevrobiologisk kunnskap om traumetilstander

Kapittel 4 Den traumatiserte hukommelse Hvordan fungerer hukommelsen ved senvirkninger etter traumer?

Kapittel 5 Traumerelatert strukturell dissosiasjon av personligheten Teoretisk forståelse og begrepsavklaring

Kapittel 6 Dissosiasjon – noen diagnostiske overveielser Kritiske innspill og kliniske erfaringer

DEL 2 BEHANDLING Kapittel 7 Faseorientert behandling av kompleks traumatisering Arbeid med dissosiasjon og traumerelaterte fobier

Kapittel 8 Hvordan skape trygghet hos klienter med alvorlige dissosiative lidelser?

Kapittel 9 Styrk den indre veggen