Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

I bakvendtland: Kriminelle liv

Lien, I. L. (2011). I bakvendtland: Kriminelle liv. Universitetsforlaget.

Hvorfor blir ungdom kriminelle? Hvorfor blir de gjengmedlemmer? Er ungdomstiden for innvandrerungdom mer sårbar enn for ungdom med norsk etnisk bakgrunn? På hvilke måter preges det kriminelle livet av traumer? Og hvordan er vold koblet opp mot tillit? Hvordan beskriver unge mennesker selv dette livet? Hva står på spill for dem?

I boken presenteres ny kunnskap om det kriminelle hverdagslivet: volden, risikoen og «glansen» ved å leve av kriminalitet.

Forskeren har intervjuet femti innsatte i norske fengsler. Hun har også snakket med fengselsbetjenter, prester, imamer og slektninger av innsatte.

Forfatteren beskriver push- og pullfaktorer som gjør at ungdom velger, og blir værende i en kriminell livssituasjon. Hun beskriver det systemet som ungdom rekrutteres inn i, og viser hvordan systemet påvirker individene psykisk og sosialt, slik at det er vanskelig å komme seg ut.

Boken er skrevet for sosialarbeidere og andre som skal hjelpe lovbrytere ut av kriminalitet, for studenter og lærere innen sosialt arbeid, sosiologi, antropologi, psykologi, barnevern og kriminologi. Den gir viktige innspill til politikere og går rett inn i diskusjonen om forholdet mellom straff, hjelp og tidlig intervensjon.

Lien, I.-L. (2011). I bakvendtland – kriminelle liv. Oslo: universitetsforl.

Forskerne

  • Lien, Inger-Lise

    Lien, Inger-Lise

    Pensjonert Forsker I / dr. polit.

    Vis profil