IKT og tilpasset opplæring, 2.utgave

J. H. Schultz & T. Brøyn (2005). IKT og tilpasset opplæring, 2.utgave. Universitetsforlaget.