Innvandrerungdoms bruk av alkohol og narkotika. En empirisk studie med bruk av kasuistisk metode og kvalitative forskningsintervjuer

Schultz, J. H. (2006). Innvandrerungdoms bruk av alkohol og narkotika. En empirisk studie med bruk av kasuistisk metode og kvalitative forskningsintervjuer. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).