Krisepedagogikk- hjelp til barn og ungdom i krise

Schultz, J. H., & Raundalen, M. (2006). Krisepedagogikk- hjelp til barn og ungdom i krise. Universitetsforlaget.